Kakanyahang peke!


Patuloy sa pagburak ng pulang tinta ang bawat publikasyong makalipunan.

Matiiim nitong sinusuyod ang katotohanang sakal na sakal ang kalayaan ng sangkaPILIPINOhan sa bansa!

Ilan na nga bang mga tao ang sinalaksakan ang bunganga???
Ilan na nga bang mga tao ang nangagsipaglaho???
Ilan na nga bang mga tao ang kinit’lan ng buhay???

Ngayong ika-isaandaa’t labing-isang taong liberasyon (?) ng Pilipinas,
hindi maitatatwang huwad at hungkag tayo sa ating sariling kasarinlan!

Mapagmulat na hapong garapal at supalpal!!!

Tsk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s